Cursos Cap

Cursos Cap• ¿Que é o CAP (Curso de Capacitación de Transportista?

O CAP é o certificado que acredita que determinados conductores profesionais superaron os cursos e exámente esixidos para a nova formación obligatoria en toda a Unión Europea.

• ¿A que conductores afecta o CAP?

O CAP afectará a aqueles que deban conducir vehículos de empresas establecidas en calquer Estado membro da Unión Europea, para a que lle resulte obligatorio estar en posesión de permisos das categorías C1, C1+E, C, C+E, y D1, D1+E, D o D+E.

• ¿En que consiste o curso-CAP?

Descarga toda a regulamentación

Cualificación Inicial – Temario

Esta formación é para todos aqueles que obtiveron o permiso despois do 11 de Setembro de 2008 (Autobús) e  11 de Setembro de 2009 (Camión).

Dependendo da idade do conductor, o curso de cualificación inicial levarase a cabo de maneira distinta:

- Ordinaria, de 280 horas. Menores de 21 anos.

- Acelerada, de 140 horas. Maiores de 21 años, ou de 23 años en caso de transporte de viaxeiros.

Cualificación Continua - Temario

1. Deberán realizalo os conductores con permisos obtidos con anterioridade á entrada en vigor do CAP. Para transporte de viaxeiros, antes do 11 de Setembro de 2008 e para transporte de mercancías, antes do 11 de Septiembre de 2009.

2. Esta formación deberá renovarse cada 5 anos superando o curso de formación continua que constará dun total de 35 horas, SEN exame posterior. Trátase de actualizar coñecementos en canto á lexislación de transportes de estrada.

• ¿Cómo é o exame?

Unha vez superado o curso de cualificación inicial, deberase realizar un exame, nas instalacións que facilite transportes das materias impartidas. O exame constará de 100 preguntas no que se deberá obter unha calificación igual ou maior a 50 puntos. Cada pregunta acertada valerá 1 punto, e cada equipocada restará 0.5 puntos.

O tempo para a realización do exame non será inferior a 2 horas. Deberán convocarse exames alo menos seis veces ao ano, podendo o órgano competente publicar unha vez ao ano todas as convocatorioas referidas a éste, indicando os plazos de inscripción correspondentes a cada convocatoria.